Allt om oss

Vad är en cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi bibehålls värdet av produkter och material så länge som möjligt. Avfall och resursanvändnig minimeras, och resurser behålls inom ekonomin för att användas på nytt och skapa ytterligare värde.

För att säkerställa en hållbar tillväxt måste vi använda våra resurser på ett smartare, mer hållbart sätt. Det är uppenbart att den linjära modell för ekonomisk tillväxt som vi hittills har förlitat oss på inte längre är anpassad efter behoven i dagens moderna samhälle i en globaliserad värld. Vi kan inte bygga vår framtid på ”slit-och-slängmodellen”.  Många naturtillgångar är ändliga och vi måste hitta ett miljömässigt och ekonomiskt sätt att använda dem.

Det ligger också i företagens och kommunernas intresse att på bästa sätt utnyttja sina resurser.

Den vanligaste trenden de senaste 150 åren är att industriell tillverkning och konsumtion är linjär. Produkter masstillverkas av råmaterial för att säljas, användas och till sist hamna på deponi. Den linjära modellen lovar ingenting inför framtiden utan riskerar att förbruka många av våra råmaterial.

Med utvecklingen från ”take, make and dispose” till ”take, make and re-use” lovar Golvakuten Sweden AB betydande besparingar för företag och kommuner.

 

 

Har ni några frågor?

Vi älskar att ge råd och tips!

 

 

Upptäck våra kategorier och populära produkter